KH Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 123 954/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2017
Ngày hiệu lực 12/12/2017
Trích yếu nội dung KH Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Triệu Thị Chính
Tài liệu đính kèm 954_KH_1_20171214015436176170_2.PDF