Đăng nhập
Về việc tổ chức Hội thi " Chắp cánh ước mơ" chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Căn cứ kế hoạch số 01/HD-ĐTN của Đoàn trường THPT Đồng Văn về việc tổ chức Hội thi " Chắp cánh ước mơ" chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2018. Đoàn trường THPT Đồng Văn thông báo thời gian tổ chức Hội thi " Chắp cánh ước mơ" cụ thể như sau:

1. Thời gian: 19h ngày 15/11/2018.
2. Địa điểm: Sân trường THPT Đồng Văn.
3. Thành phần: Cán bộ, giáo viên và tất cả các chi đoàn tham gia dự thi.Thay mặt BTV

Bí thưNguyễn Thành Công
Tin khác